Powłoki przemysłowe a środowisko naturalne

Dyrektywa dotycząca produktów biobójczych

Nowe rozporządzenie dotyczące produktów biobójczych zastępuje dyrektywę dotyczącą produktów biobójczych


Nowe wymogi w zakresie etykietowania artykułów poddawanych działaniu produktów biobójczych. Unijne rozporządzenie dotyczące produktów biobójczych (rozporządzenie (UE) nr 528/2012) weszło w życie w dniu 1 września 2013 r. i zastąpiło poprzednio obowiązującą dyrektywę dotyczącą produktów biobójczych. Nowy akt prawny zachowuje wiele spośród dotychczasowych wymagań, zaś produkty firmy Teknos zawierające biocydy, które zostały zatwierdzone na podstawie dyrektywy dotyczącej produktów biobójczych, pozostają dopuszczone do obrotu.

Podstawową zmianą, która ma wpływ także na producentów artykułów budowlanych, jest natomiast nowy wymóg w zakresie etykietowania. Artykuły poddawane działaniu produktów biobójczych w rozumieniu rozporządzenia (na przykład środków do konserwacji drewna) są oznakowywane jako „wyroby poddane działaniu produktów biobójczych”. Mogą one być poddawane działaniu wyłącznie zatwierdzonych produktów biobójczych, a jeśli producent utrzymuje, że artykuły takie mają właściwości biobójcze, artykuły takie muszą mieć odpowiednią etykietę.

Wymóg etykietowania może zostać zaspokojony w drodze umieszczenia etykiety na samym produkcie lub poprzez zawarcie odpowiedniego odniesienia w dokumentacji produktowej. Obowiązek etykietowania dotyczy wszystkich artykułów (okien, drzwi, okładzin zewnętrznych, mebli ogrodowych itp.) pokrywanych zatwierdzonymi środkami firmy Teknos do konserwacji drewna: GORI 356, GORI 605, TEKNOL AQUA 1410, AQUAPRIMER 2907-02 i AQUAPRIMER 2907-42. Aby klienci firmy Teknos mogli łatwiej zaspokoić wymogi w zakresie etykietowania, Teknos dodaje do kart technicznych wskazanych produktów arkusz informacyjny. Zawiera on wszystkie informacje niezbędne do etykietowania w sposób zgodny z rozporządzeniem dotyczącym produktów biobójczych. Więcej informacji na temat rozporządzenia można zazwyczaj uzyskać w różnych organizacjach branżowych.

 

Numery zezwoleń BPD

Produkty do konserwacji drewna Teknos zostały dopuszczone do sprzedaży i obrotu na polskim rynku. Klienci mogą sprawdzić numer zezwolenia na etykiecie produktu.

Numery zezwoleń BPD